Đèn bắt muỗi Mega Trap

Đèn bắt muỗi Mega Trap Máy bắt muỗi Mega Trap sử dụng 10 chất hấp dẫn muỗi trong đó có những chất chính Lactic Acid, Octenol và carbon dioxide. Máy được thiết kế...
Read More