Thuốc chống muỗi mới được sản xuất, “Tốt hơn bất cứ thứ gì khác”

Đây là loại thuốc mới với công thức sử dụng hợp chất  để ngăn chặn khứu giác muỗi. Muỗi đang làm bạn bực mình? Đã có công cụ vừa được phát minh  và...
Read More