Một số đặc điểm chung của muỗi

Muỗi là một nhóm sinh vật thuộc lớp côn trùng hợp thành họ Culicidae, bộ Hai cánh (Diptera). Muỗi đã tồn tại trên hành tinh của chúng ta khoảng 170 triệu năm. Họ...
Read More